FAQ COVID19

No cal portar mascareta durant la pràctica esportiva.

Per poder accedir a la instal·lació és obligatori l'ús de mascareta. Un cop acabada l'activitat és d'obligat compliment posar-se la mascareta.

í, però l'aforament s'ha limitat a un 50% de les instal·lacions, (80 persones)

La generalitat no ha especificat ni mínim, ni màxim, de persones per equips, així i tot nosaltres hem limitat a 15 persones per equip. Imagineu un camp de futbol amb 2 equips jugant i cada un d'ells té 15 jugadors.

Un cop dins la instal·lació i l'espai de l'activitat garantim la distància mínima de seguretat de 2 metres entre persones.

A l'arribar a les instal·lacions cal netejar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic. Trobareu el dispensador a sobre el taulell principal del Paintball.

Aquest any 2020 hem renovat el nostre material per a la pràctica del Paintball, com les mascaretes els pots de boles de les marcadores, els pots de boles extres individuals, també hem reformat les pistes de joc, les àrees comuns, les hem eixamplat per mantenir i garantir una distància de 2 metres mínim, la roba es renta a la bugaderia amb una solució especial (detergent suavitzant i antibacterià) entre 66° i 76° graus positius, les mascaretes es renten amb la mateixa formula que la roba i posteriorment s'aplica un segon antibacterià per guardar-les, i prèviament a la seva utilització es torna a posar una solució hidroalcohòlica antibacteriana adaptada per màscares.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Servei d’Esports Paintball Empordà.
Document basat en el “Pla d’acció pel desconfinament esportiu de Catalunya” de la Secretaria General de l’Esport, Generalitat de Catalunya. Setembre 2020.